NA KOLE DĚTEM JIHOVÝCHODNÍM SLOVÁCKEM 2023TRASA:

KOZOJIDKY areál vinařských sklepů START V 9 hodin


- Žeraviny

- Hroznová Lhota

- Kněždub

- Tvarožná Lhota

- Strážnice

- cyklo 46 Strážnická

-


PETROV areál Petrovských plží PŘÍJEZD 10:00 – ODJEZD 10:30


- cyklo 46 Strážnická ulice u Podjezdu

- cyklo 4 EV Moravská stezka ulice Školní, Komenského,

- Preláta Horkého, Nám. Svobody,

- cyklo M. Kudeříkové/ cyklo 4 EV Moravská stezka

- ulice Boženy Němcové

- Vnorovy

- Veselí nad Moravou

-


VESELÍ NAD MORAVOU – Batův Kanál PŘÍJEZD 11:10 – ODJEZD 11:40


- Blatnická


PENZION BLATNICE – ZMRZLINA PŘÍJEZD 12:05 – ODJEZD 12:25


- Blatnička


LOUKA PŘÍJEZD 13:00 – ODJEZD 13:05

VELKÁ NAD VELIČKOU PŘÍJEZD 13:25 – ODJEZD 13:30


- Javorník

- Směr Vrbovce v pravo na Kuželov


KUŽELOVSKÝ MLÝN PŘÍJEZD 14:10 – ODJEZD 15:30

KUŽELOV RESTAURACE KUŽELOVSKÝ MLÝN

– GULÁŠ/ PÁREK V ROHLÍKU


- Hrubá Vrbka

- Lipov

- u autobusové zastávky v pravo směr Lipov


TASOV - CÍL NA MĚSTEČKU Obecní uřad TASOV PŘÍJEZD 16:00ZDROJ: https://www.batacanal.cz/pristav/veseli-nad-moravou.html
ZDROJ: https://www.batacanal.cz/pristav/veseli-nad-moravou.html

BAŤŮV KANÁL

V dnešní době je téměř celá vodní cesta v délce 52 km opravena, zprovozněno 13 plavebních komor a umožněna jak pravidelná, tak i turistická vodní doprava mezi Otrokovicemi a Sudoměřicemi[3], případně slovenskou Skalicí. Turisté mohou využívat 8 přístavů a 16 přístavišť. Díky stavbě slovenského přístavu Skalica se stal Baťův kanál mezinárodní vodní cestou. V úpravách vodní cesty bude pokračováno s cílem dovést ji až do Hodonína a Kroměříže. Vodní cesta částečně vede po řece Moravě, jinak uměle vyhloubenými kanály s řadou pohyblivých jezů, plavebními komorami (14) a dalšími vodními stavbami. Na trase je celkem 23 mostů. Pod mosty byly vybudovány podchody (ochozy s okovaným sníženým zábradlím, přes které se táhla lana ke člunům).

Na trase byla řada unikátních technických zařízení, např. výklopník uhlí v Sudoměřicích, lanovka pro přetahování člunů přes Moravu ve Vnorovech apod. U každé plavební komory byl postaven typický "baťovský" domek pro obsluhu. Pozůstatky těchto památek, z nichž část je nyní rekonstruována, umožňují poznat technický um našich předků.

VINNÉ SKLEPY PLŽE

Plže jsou připomínány již v 15. a posléze v 16. a 17.století, kdy obyvatelé, v souvislosti s válečnými událostmi, hledali úkryt právě v těchto "plžoch", sklepech vyhloubených v poddajné žluté hlíně, zpevněné kamennou valenou klenbou "kvelbenín".Sklepy budovali sami vinaři se sousedskou a příbuzenskou výpomocí a pod dohledem zednického mistra, což se vlastně dělo až do nedávných dnů. Petrovské Plže náleží k typu sklepů zahloubených ve břehu bez nadzemní části. Šířka sklepa se většinou pohybuje kolem tří metrů, délka dosahuje patnácti, výjimečně i více metrů. Vrstva hlíny nad sklepem a její síla napomáhá udržovat příznivé vnitřní klima, významné pro kvalitu vína.Předsklepí-lisovna, znamená pracovní i společenskou část vinného sklepa.Lisují a zpracovávají se zde hrozny a najde se tu také místo k přátelskému posezení a "koštování" vína, které obvykle začíná ve vlastním vinném sklepě od bečky k bečce.

Vinné sklepy v Plžích vytvářejí ulicovou koncipovanou zástavbu se dvěma návesními prostory, tvořícími společenská centra vinohradnického areálu. Horní z obou center slouží jako přírodní hlediště do něhož ústí ulice se starými a výtvarně nejhodnotnějšími sklepy.

K zajištění tohoto významného souboru vinohradnických staveb a k prohloubení jejich ochrany vydalo ministerstvo kultury v září 1983 výnos o prohlášení souboru lidových staveb, vinných sklepů v Petrově-Plžích, za státní památkovou rezervaci.

ZDROJ: https://www.tmbrno.cz/
ZDROJ: https://www.tmbrno.cz/

KUŽELOVSKÝ MLÝN 

Jeden z mála dochovaných větrných mlýnů tzv. holandského typu. Byl postaven v roce 1842 a více než sto let sloužil zemědělcům z okolí. Jeho činnost ustala v roce 1946. Prošel rozsáhlou rekonstrukcí, která jej znovu uvedla do provozuschopného stavu, ovšem už jako exponát Technického muzea v Brně.

Mlýn má kuželovitou kamennou konstrukci, která nese otočnou střechu se šindelovou krytinou a čtyřmi křídly větrného kola, upevněných na hřídeli. Mlecí zařízení je technologicky tzv. českým složením. Vedle mlýna stojí obytné a hospodářské budovy s expozicí horňáckého bydlení a hospodaření na přelomu 19. a 20. století. Součástí expozice je i ukázka různých nástrojů na údržbu mlýna, kterou si většinou mlynář prováděl sám. V červenci se v prostorách památky konají tradiční národopisné Horňácké slavnosti.

Registrace od 8:00 - 8:45 hodin

START V 9 HODIN

KOZOJÍDKY 

areál vinařských sklepů

- Žeraviny 4993

- Hroznová Lhota 4992

- Kněždub – Tvarožná Lhota 4995

- Strážnice cyklo cesta m. Kudeříkové

- Ze Strážnice ulicí Jiřího s Poděbrad, u Podjezdu

- cyklo 46 Strážnická


PETROV 

areál Petrovských plží

- cyklo 46 Strážnická ulice u Podjezdu

- cyklo 4 EV Moravská stezka ulice Školní, Komenského,

- Preláta Horkého, Nám. Svobody,

- cyklo M. Kudeříkové/ cyklo 4 EV Moravská stezka

- ulice Boženy Němcové

- Vnorovy – ulice Průhony + Hlavní, Hlavní a Zarazická 55

Hlavní Zarazická 55

- Veselí nad Moravou ulice Masarykova, Zamecká, Benátky 54


VESELÍ NAD MORAVOU 

Batův Kanál ulice Přístavní

PRŮJEZD/ZASTÁVKA

- Ulice Benátky, Zámecká,

- Masarykova, Svatoplukova 55

- Stolářská

- NÁMĚSTÍ MÍRU – zastávka

- Stolařská, Svatoplukova 54

- Blatnická cyklo / 54


BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍČKEM

PENZION BLATNICE - ZMRZLINA

těšit se můžete na úžasnou zmrzlinu


- Blatnička cyklo / 54

- Louka - krátká zastávka u Obecního Úřadu  

- Velká nad Veličkou 71 - krátká zastávka u Obecního Úřadu

- Javorník 71

- Směr Kuželov 49918


KUŽELOVSKÝ MLÝN

KUŽELOV RESTAURACE KUŽELOVSKÝ MLÝN 

- Hrubá Vrbka 49918

- Lipov 4992

- u autobusové zastávky v pravo směr Lipov

TASOV - CÍL NA MĚSTEČKU Obecní uřad TASOV

(doplnit program)